Co Adapt, pilot Claverveld Vlissingen

Met het Interreg 2 Zeeën project Co-adapt, voluit 'Climate adaptation through co-creation', heeft de gemeente Vlissingen samen met 12 internationale partners gezocht naar nieuwe lessen en de beste methode om burgers te betrekken bij bepaalde maatregelen op het gebied van klimaat.
Maatregelen die we moeten nemen om ons aan te passen aan een veranderend klimaat en inwoners bewust te maken van de problematiek. Hierbij hebben we vooral gekeken naar meer en heftigere neerslag.

Ontwikkeling van Claverveld

De gemeente Vlissingen heeft het Co Adapt partnerschap in de ontwikkeling van Claverveld betrokken. In dit project is in samenwerking met de buurt en met belangstellenden (veelal nieuwe bewoners) gewerkt aan een nieuwe woonwijk: Claverveld.
Deze woonwijk kenmerkt zich door een groene inrichting die inspeelt op een veranderend klimaat en haar identiteit ontleent aan het groene Walcherse landschap. In Claverveld woon je buitengewoon! De geleerde lessen over de co-creatie past de gemeente toe in andere gebiedsontwikkelingen. 

Investeringen

In Claverveld is er vanuit de Europese Interreg subsidie geïnvesteerd in:

 • Groene, klimaatadaptieve speelplekken;
 • Bloeiende en biodiverse oevers;
 • Speelbos Claverveld;
 • Karresporen als nieuwe vorm van erftoegangswegen.

Partnerschap

We hebben in het partnerschap veel geleerd van de volgende partners.

 • Somerset County Council (United Kingdom);
 • Farming and Wildlife Advisory Group SouthWest (United Kingdom);
 • National Trust (UK), Somerset Wildlife Trust (United Kingdom);
 • Devon County Council (United Kingdom);
 • Open Universiteit (Nederland);
 • Provincie Noord-Brabant (Nederland);
 • Provincie Antwerpen (Belgie);
 • Vlaamse Landmaatschappij (Belgie);
 • Permanent Centre for Environment Initiatives (CPIE).

Interreg 2 Zeeën 

Via het Interreg 2 Zeeën-fonds (EFRO) kreeg het project Co-Adapt een Europese subsidie van € 4.408.270,-.
Interreg 2 Zeeën is een Europees samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). De algemene doelstelling is om een innovatief 2 Zeeëngebied te ontwikkelen gebaseerd op kennis en onderzoek. Dit gebied moet duurzaam en inclusief zijn. Natuurlijke hulpbronnen worden er beschermd en groene economie wordt bevorderd. 

Fotoalbum Co-Adapt

Co-Adapt, klimaat aanpasbaar park
Co-Adapt, klimaatoever
Co-Adapt, monitoring HZ proef
Co-Adapt, park Kershage
Co-Adapt, bijeenkomst co-creatie 14-01-2020
Co-Adapt, ontmoeting met experts 09-05-2019