Tussen West-Souburg en Vrijburg realiseert de gemeente Vlissingen samen met de ontwikkelaars AM Zeeland en Zeeland Wonen de nieuwbouwwijk 'Claverveld'. In totaal worden er circa 160 woningen gebouwd.
Groen, rust en ruimte staan centraal in deze nieuwe woonwijk. De slogan ‘buitengewoon, groen wonen’ is geen loze kreet.

Ontwikkeling Claverveld fase 1

Claverveld fase 1 is overgedragen van project naar het reguliere beheer. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact met ons opnemen.

Ontwikkeling Claverveld fase 2

De 2e fase van Claverveld betreft het gebied ten noorden van het Keizer Karelhof en ten westen van De Tuinderij/Villapark De Vrijburg.
Claverveld fase 2 wordt uitgevoerd in 2 delen. Deel 1 is het gebied rondom Earlisehof en deel 2 het gebied rondom de Zonnekers, Kershage en de bos- en buitenrand.

Earlisehof

Het Earlisehof is opgeleverd en wordt binnenkort in beheer overdragen van het projectteam naar de betreffende gemeentelijke afdeling. Voor de wegen en bijbehorende objecten zal dit half oktober 2023 zijn en voor de groenvoorzieningen april 2024. 
Over hoe de gemeente te bereiken is, ontvangen alle bewoners op het moment van wisseling van beheer een brief met de aanspreekpunten. Tot die tijd blijft het projectteam van Claverveld het aanspreekpunt voor vragen, klachten of opmerkingen.

Zonnekers, Kershage en Bos- en buitenrand

De projectmatig gebouwde woningen zijn opgeleverd. Op enkele particuliere kavels wordt of gaat nog gebouwd worden. 

# Ontwerp openbare ruimte

Het ontwerp van de openbare ruimte is toegevoegd in de bijlage (bijlage: Claverveld fase 2, Presentatietekening). Mocht u hier vragen en/of opmerkingen over hebben, dan kunt u deze uiterlijk 29 juni 2023 doorgeven aan de civiel projectleider de heer R. Faes via e-mail rfaes@vlissingen.nl.
Uw vragen en/of opmerkingen worden beoordeeld en indien nodig meegenomen in het verdere ontwerp. In de week van 3 juli 2023 maken wij de ontwerptekening definitief.

# Start woonrijp maken

Na de zomervakantie starten we met het woonrijp maken van de openbare ruimte. Naar verwachting starten we op 4 september 2023. 

  • De werkzaamheden aan het straatwerk zijn rond eind maart 2024 klaar;
  • Vanaf oktober 2023 gaat ook de groenaannemer aan de slag in Claverveld fase 2. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2024 gereed.

Bosgebied

In de 2e fase van Claverveld speelt het bestaande bos een prominente rol. Dit bos blijft behouden en wordt mede dankzij Europese subsidie omgevormd tot een zogenaamd ‘klimaat adaptief’ speelbos met ruimte voor waterberging en biodiversiteit.

# Huidige situatie

Het bos is op dit moment toegankelijk vanuit de Vrijburgstraat. In verband met een aantal onderzoeken die gedaan moesten worden, zijn er paden in het bos gemaakt. Deze zijn van houtsnippers voorzien.

# Toekomstige situatie

Het is de bedoeling het natuurlijke karakter van het bos te behouden en hier zo min mogelijk aanpassingen aan te doen.

  • We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke paden en/of reeds aanwezig paden;
  • Er komt een speelse verbinding met de speelweide aan de kant van Claverveld. Via een brug of dam wordt de verbinding met het Earlisehof vorm gegeven en de toegang via de kant van de Vrijburgstraat blijft behouden;
  • In het midden van het bos komen de paden samen. Dit wordt het centrum van het bos met informatieborden en een element. Het ontwerp zullen we via deze webpagina met u delen.

Verbinding tussen fase 1 en 2

Nu de projectmatige bouwwerkzaamheden zijn voltooid, is de verbinding tussen de locaties van fase 1 en 2 opengesteld.
Deze verbinding blijft open tot eind maart 2024. Daarna wordt deze tijdelijk afgesloten om een brug te bouwen. Deze brug is het sluitstuk van de wijk Claverveld.

Interreg2Seas Co Adapt

Gemeente Vlissingen krijgt subsidie van het Europese Interreg 2 Seas Co-Adapt partnerschap(externe link) ('Climate adaptation through co-creation'). Dit is gericht op het leveren en ontwikkelen van op de natuur gebaseerde oplossingen, om zo beter in te kunnen spelen op klimaatverandering.
Wij passen met de toegekende subsidie duurzame oplossingen toe in de openbare ruimtes van Claverveld.

Interreg 2 Zeeën

Interreg 2 Zeeën 2014-2020(externe link) is een Europees structuurfonds voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). 
Een van de belangrijkste doelstellingen van het programma is het inspelen op klimaatverandering. Met speciale aandacht voor de gevolgen door heftigere en langere periodes van neerslag en langere periodes van droogte.

Contact

Ontwikkeling van Claverveld

Actuele vrije bouwkavels

Voorbereiding werkzaamheden

Uitvoering werkzaamheden