Nieuwsupdate 12 december 2023

De sloopwerkzaamheden voor de buitenopslag van de afvalverwijdering aan de Edisonweg zijn momenteel stilgelegd.
Reden hiervoor is dat er onbekende en verborgen asbestbronnen onder het beton in de vloer zijn aangetroffen. Deze bronnen moeten eerst worden onderzocht, voordat de werkzaamheden hervat kunnen worden.
Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in het nieuwe jaar weer worden opgestart. Zodra we meer weten over de vervolgplanning, informeren we hierover.
 

- Oorspronkelijk bericht - 

De Kenniswerf(externe link) wordt ontwikkeld tot een gebied waar het prettig werken, studeren, wonen, ontspannen en recreëren is. Dankzij het compensatiepakket Wind in de zeilen zijn er middelen beschikbaar gesteld om onder andere de Kenniswerf in Vlissingen verder te ontwikkelen.
De ambitie van de Kenniswerf is om een toonaangevende campus te zijn, met een internationale uitstraling. Door het compensatiepakket komen deze ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht.

Buitenopslag afvalverwijdering Edisonweg

Met het oog op de ontwikkeling van de Kenniswerf wordt er ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven en een aangenamer verblijfsgebied.
Om stappen te maken met de campusontwikkeling is de buitenopslag van de afvalverwijdering aan de Edisonweg al verhuisd naar een tijdelijke locatie.

Sloop

  • Op 11 december 2023 start Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert vervolgens met de sloopwerkzaamheden op de locatie aan de Edisonweg. De vloer tussen de werkplaats en het pand van Van de Gruiter wordt gesloopt.
    Naar verwachting duren de werkzaamheden tot uiterlijk 22 december 2023;
  • Nadat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond, worden de schuttingen verplaatst zodat er een doorkijk ontstaat naar het Kanaal.

De invulling van de locatie staat nog niet vast, maar er zal zeker oog zijn voor een groener en aangenamer verblijfsgebied.

Contact

Ervaart u overlast of heeft u klachten? Neem dan contact op met de aannemer J. Hoondert via e-mail jordy@hoondert.nl.