Campagne 'Vlissingen schoon? Doen we gewoon!'

Een gemeente zonder zwerfafval is aantrekkelijk voor iedereen. Helaas belandt het afval niet altijd in de daarvoor bestemde prullenbakken of worden afvalzakken naast de containers geplaatst. Zwerfafval kan voor grote ergernissen zorgen. Het veroorzaakt namelijk een rommelig straatbeeld, onveilige situaties en het is schadelijk voor mens, dier en milieu.

Campagne ‘Vlissingen Schoon? Doen we gewoon!’ 

Om deze redenen starten we de campagne: ‘Vlissingen Schoon? Doen we gewoon!’ Samen houden we Vlissingen Schoon, voor elkaar en met elkaar.
De gemeente reinigt de stad en zorgt voor voldoende voorzieningen, Vlissingers en bezoekers gooien hun afval in de daarvoor bestemde bakken. Met deze campagne richten we ons op bewustwording en voorlichting over (de negatieve effecten van) zwerfafval. We motiveren inwoners om zwerfafval te voorkomen en ondersteunen burgerinitiatieven om zwerfafval te verminderen. Want, Vlissingen Schoon? Doen we gewoon!

Wat is zwerfafval?

Zwerfafval is afval dat rondslingert in de openbare ruimte. U zult het vast wel is tegengekomen zijn in uw eigen straat, in de wegberm, het strand of in de duinen. Ook vanuit de zee kan zwerfafval aanspoelen op het strand.
Ook afval wat naast de afvalcontainers wordt geplaatst kan zwerfafval veroorzaken. Zakken kunnen worden opengescheurd door meeuwen en ratten, waardoor het afval wegwaait. Daarnaast zorgt afval naast de containers voor een rommelig straatbeeld.

Wat kunt u doen?

Laat uw afval gratis ophalen

We willen graag zwerfafval en afval naast de ondergrondse containers voorkomen. Daar­om halen we deze afvalsoorten gratis bij u op. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0118. Het volgende afval wordt gratis bij u opgehaald:

  • Gebundeld groenafval;
  • Huishoudelijke apparaten die een snoer of batterij(en) hebben;
  • Metaal (hieronder valt alles met een ijzeren frame);
  • Oude matrassen.

Grofvuil gratis inleveren

Grofvuil kunt u zelf gratis inleveren bij de Milieustraat. Wilt u liever dat wij het komen ophalen? Dat kan. Bel naar 14 0118, dan komen we deze spullen tegen betaling bij u ophalen.

Melding maken

Uw melding helpt ons Vlissingen schoon, heel en veilig te houden. Dus ziet u afval naast de container staan, zit de container helemaal vol of werken ze niet? Laat het ons weten en dan lossen wij het zo snel mogelijk voor u op!
U kunt op de volgende manieren een melding aan ons doorgeven:

  • Download de ‘MijnGemeente’ app;
  • Of klik op de knop 'melding doen' om via de website een melding te maken.

Melding doen

Prikstok aanvragen en zwerfafval weggooien

Heeft u een opruimactie georganiseerd of wilt u er één organiseren? Wij ondersteunen u graag met prikstokken, vuilniszakken en een sluitring voor afvalzakken. Neemt u hiervoor contact op via e-mail gemeente@vlissingen.nl.
Wij kunnen u naderhand ook helpen met het weggooien van het opgeruimde afval.

Opruimacties

Een overzicht van alle landelijke en lokale opruimacties waaraan u kunt deelnemen. Klik voor meer informatie op de opruimactie, u wordt dan doorgelinkt naar de informatiepagina van de opruimactie.

Huishoudelijk afval

Wilt u meer informatie over afval scheiden? Kijk dan op onze website www.vlissingen.nl/afvalapart.