Burgerschouw

Tijdens een burgerschouw bekijkt de gemeente samen met een groep inwoners de openbare ruimte in een bepaald gebied. In welke mate zijn zaken 'schoon, heel en veilig'.
Hiervoor worden objectieve maat­staven gebruikt. Ligt er veel zwerfvuil op straat, staan de lantaarnpalen recht, zijn de bankjes heel, doet de straatverlichting het, is er veel onkruid aanwezig, is het speeltoestel veilig? Schouwen heeft te maken met de verwachting over hoe de omgeving eruit ziet en hoe inwoners deze ervaren en waarderen. 

Historie

De burgerschouw is in 2008 van start gegaan met 12 burgers. Verdeeld over 3 proefgebieden: Binnenstad, Middengebied en Bossenburgh. Inmiddels wordt er al een aantal jaren in 6 gebieden geschouwd, waarbij de hele gemeente Vlissingen bediend wordt.
De burgerschouw is uitgegroeid tot een vaste waarde in de gemeente Vlissingen. Elk gebied wordt jaarlijks 2 keer bezocht. Tijdens zo'n periode is er elke week een burgerschouw, 6 weken aan één stuk. Daarnaast vindt er een avondschouw en 1 of meerdere toegankelijkheidschouwen plaats.

Methodiek

Bij aanvang van de Burgerschouw bepalen de deelnemers welk gebied er geschouwd wordt. De aspecten waarop geschouwd wordt zijn 'Schoon en netjes', 'Meubilair', 'Groen' en 'Verharding'. 
Centraal staat de belevingswaarde: welke indruk maakt de locatie op de mensen die aan de schouw deelnemen?  Hierna vinden detailwaarnemingen plaats, die per aspect een bepaalde waarde opleveren. 

Noodzakelijke acties, vragen en wensen

Tijdens de waarnemingen worden ook zaken opgeschreven, die aandacht nodig hebben. Deze worden geregistreerd in een meldingensysteem.
Er zijn 3 soorten meldingen:

  1. Kleine meldingen. Als bijvoorbeeld een tegel los ligt en gevaar oplevert, wordt deze binnen 24 uur goed gelegd;
  2. Meldingen die meer tijd vragen of minder spoed vereisen. Hiervoor geldt dat het probleem binnen 2-6 weken moet zijn opgelost;
  3. Er zijn vragen en wensen die niet direct tot een actie leiden. Ze worden meegenomen bij discussies over herinrichting, (groot) onderhoud en dergelijke.

Na de schouw

Na de schouw worden de resultaten doorgenomen. De deelnemers worden via een actieverslag op de hoogte gehouden van de acties die volgen op de burgerschouw.

  • De meldingen zoals aangegeven onder 1 en 2 worden doorgegeven aan het Serviceteam of de vakafdeling van de gemeente;
  • De meldingen onder 3 worden doorgezet naar de beleidsafdelingen of externe partijen (bijvoorbeeld woningcorporaties).

Resultaten burgerschouw

De resultaten van elke schouw worden zo snel mogelijk verwerkt en doorgegeven aan het Serviceteam van de gemeente. Kleine zaken worden direct opgelost, grotere zaken meegenomen in het gemeentelijk beleid. Elke deelnemer wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen. Wat is wanneer opgelost, maar ook waarom iets niet uitgevoerd kan worden.

Resultaten burgerschouwen

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de burgerschouw in uw wijk? Meld u zich aan via e-mail gemeente@vlissingen.nl, onder vermelding van 'Aanmelding burgerschouw'.