Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij uw post ontvangt. Een briefadres is niet mogelijk op een postbus of een leeg adres.
De gemeente Vlissingen kan u een briefadres toekennen als u geen (vast) woonadres heeft.
De gemeente Vlissingen schrijft u standaard in op het adres waar u woont.
Heeft u dit niet, dan kan een briefadres uitkomst bieden indien:

  • U in een inrichting of tehuis verblijft en u wilt of kunt zich daar niet inschrijven;
  • U vaart aan boord van een schip, dat zijn thuishaven in Nederland heeft, en waarbij de reis niet langer duurt dan 2 jaar;
  • U een briefadres heeft bij een instelling voor maatschappelijke opvang in Vlissingen.

Als inrichting of tehuis komen in aanmerking:

  • Verpleeg- en/of verzorgingstehuizen;
  • Psychiatrische inrichtingen;
  • Blijf-van-mijn-lijfhuizen;
  • Penitiaire inrichtingen.

Hoe lang is een briefadres geldig?

De gemeente kent een briefadres toe voor de periode van maximaal 3 maanden. Deze termijn kan eventueel verlengd worden op verzoek van de houder van het briefadres, wanneer dit goed gemotiveerd is.

Aanvragen

hoe vraag ik een briefadres aan?

Wat heb ik nodig voor de aanvraag van een briefadres?

  • Een geldig legitimatiebewijs van de persoon die het briefadres aanvraagt;
  • Een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner van het briefadres;
  • De zo volledig mogelijk ingevulde formulieren.

Voor het persoonlijk inleveren van de formulieren moet u een afspraak maken met een toezichthouder Basisregistratie Personen (BRP) van de afdeling Publiekszaken. Bereikbaar via telefoonnummer 14 0118 en e-mail toezichthouderbrp@vlissingen.nl.

Kosten

Wat kost het aanvragen van een briefadres?

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?