Brede School

In Vlissingen werken scholen en andere voorzieningen samen om de ontwikkelingskansen van alle leerlingen te vergroten. Basisscholen werken nauw samen met bijvoorbeeld peutergroepen, kinderopvang en welzijnswerk. Dit gebeurt in Nederland onder veel namen, zoals 'Vensterscholen' of 'Open Wijk' scholen. De verzamelnaam voor al deze initiatieven is 'Brede scholen'.

Netwerk

Een Brede school is een netwerk in en om de school. Waarbinnen leerkrachten onderwijs geven, terwijl andere professionals met hen samenwerken zodat kinderen zich op allerlei manieren kunnen ontwikkelen.
De kracht van een brede school ontwikkeling ligt in het uitgangspunt dat men een aanbod van onderwijs, opvang, sport en cultuur biedt, dat gericht is op op de behoefte van kinderen en hun ouders in de betreffende buurt. Deze samenwerking leidt tot een veel betere 'dienstverlening' aan uw kind.

Locaties

Een brede school kan gehuisvest zijn in één multifunctioneel gebouw, maar kan ook bestaan uit verschillende instellingen die in een netwerk samenwerken en verspreid zijn over de wijk.
In Vlissingen zijn 2 Brede scholen: de Combinatie (in de wijk Middengebied) en het Kroonjuweel (Oost-Souburg).