Brandveiligheid, advies

De Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg geeft advies over hoe u de brandveiligheid in woningen en openbare inrichtingen kunt verbeteren. Zie de website Zeeland Veilig. Deze adviezen zijn gebaseerd op het landelijke Bouwbesluit en de Brandbeveiligingsverordening. 
Let op: bij schadeclaims letten verzekeringsmaatschappijen onder andere op de voorzorgsmaatregelen, die u op het gebied van brandveiligheid heeft genomen.

Heeft deze informatie u geholpen?