Bouwwerk verbeteren, gemeentelijk opgelegde verplichting

Het kan zijn dat uw woning, woonkeet of woonwagen niet (meer) voldoet aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn opgesteld. Dit betreffen eisen en technische voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energie en milieu. De gemeente kan u dan als eigenaar verplichten, de gewenste verbeteringen aan te brengen. De gemeente kan daar ook een termijn aan verbinden.

Heeft deze informatie u geholpen?