Bouwstoffen, melding

Bij (ver)bouw moet u kunnen aantonen, dat de door u toegepaste bouwstoffen voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. U bent als bedrijf namelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouwmaterialen en de afvoer van het bouwafval. U mag het sloopmateriaal onder bepaalde voorwaarden wel herbruiken.

Wat is het Besluit bodemkwaliteit?

In het Besluit bodemkwaliteit staan voorschriften voor het toepassen van primaire en secundaire bouwstoffen (en grond), in en op een plaats waar gebouwd wordt. Het Besluit is opgesteld om de kwaliteit van bodem en water te beschermen tegen verontreiniging. Het geldt alleen voor bedrijven.

Heeft deze informatie u geholpen?