Bouwplannen ingediend bij de gemeente, inzage

Om een bouwvergunning te krijgen moet u bij de gemeente een bouwplan indienen. Hierin staat beschreven wat de bouw of verbouw inhoudt. Er wordt ook een schets van de bouw of verbouw gemaakt.
Volgens de Woningwet moet de gemeente alle bouwaanvragen publiceren. Deze bouwaanvragen kunt u vinden via de website van de overheid.

Inzage

Bouwplannen waarbij de gemeente Vlissingen van plan is vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen, worden 4 weken ter inzage gelegd in het stadhuis. Voor inzage in deze stukken, dient u contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Vlissingen. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Heeft deze informatie u geholpen?