In de gemeente Vlissingen zijn op verschillende plaatsen vrije kavels te koop. Op een vrije kavel kunt u uw eigen huis bouwen. De kosten en randvoorwaarden verschillen per gemeente en locatie. Als de vraag op een bepaalde locatie heel groot is, wijst de gemeente bij loting of aan de eerste gegadigde(n) het stuk grond toe. Als u de grond koopt, sluit u een privaatrechtelijke overeenkomst met de gemeente. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente bij particulieren om een huisvestingsvergunning vragen.

Heeft deze informatie u geholpen?