Bouw en verbouw, vergunningvrij

Wanneer u wilt gaan (ver)bouwen heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op het Omgevingsloket kunt u kijken of uw (ver)bouwplannen vergunningsplichtig zijn. Wanneer dit het geval is heeft u een omgevingsvergunning nodig.
In 2010 is de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) ingevoerd. In deze wet worden 2 soorten bouwwerken onderscheiden:

  1. Bouwwerken waar geen omgevingsvergunning voor nodig is;
  2. Bouwwerken waarvoor u een omgevingsvergunning moet hebben.

Waar moet ik rekening mee houden als ik geen omgevingsvergunning nodig heb?

Vergunningsvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen. U mag zonder omgevingsvergunning het bouwwerk plaatsen, maar u moet wel rekening houden met de volgende aandachtspunten:

  1. Het bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit (het moet stevig zijn en mag de veiligheid niet in gevaar brengen);
  2. Het is verstandig om uw buren op de hoogte te brengen van uw bouwplannen;
  3. Staat uw pand op de monumentenlijst, dan heeft u zelfs voor de kleinste verandering een vergunning nodig.

Vergunningsvrij

  • Meestal zijn kleine bouwwerken vergunningsvrij. Dit is bijvoorbeeld een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Bouwen aan de voor- of zijkant van de woning is meestal niet vergunningsvrij;
  • Ook werkzaamheden die vallen onder normaal onderhoud zijn vergunningsvrij. Zoals het (identiek) vervangen van een kozijn of schoorsteen. Informeert u voor de zekerheid bij de gemeente of uw (ver)bouwplannen aan de eisen voldoen!
    Zie voor meer informatie de websites van Rijksoverheid en het Omgevingsloket.

Heeft deze informatie u geholpen?