Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

U kunt in de gemeente Vlissingen niet zomaar een huis of bijgebouw bouwen, of een bestaand gebouw gaan verbouwen. Daar heeft u een omgevingsvergunning voor nodig. Deze kunt u aanvragen op het Omgevingsloket.
Als u deze vergunning voor de activiteit ‘bouwen’ heeft verkregen, kunt u starten met de (ver)bouw van de woning, inrichting of het pand.

Melding

  • Als u start, moet u dat vooraf melden aan de ambtenaar bouwtoezicht;
  • Tijdens de (ver)bouw houdt de gemeente formeel toezicht. De ambtenaar bouwtoezicht houdt in de gaten of u de voorwaarden nakomt die in de omgevingsvergunning zijn vastgesteld.

Deze voorwaarden hebben niet alleen betrekking op de technische bouwaspecten. Ook de bouwmethoden en de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen vallen hieronder. Als u afwijkt van deze voorwaarden, kan de ambtenaar bouwtoezicht adviseren het werk stil te leggen.

Aanvragen

Waar kan ik melden dat ik ga starten met de (ver)bouw?

U kunt gebruik maken van de kaartjes ‘melden start bouw’, die u bij uw omgevingsvergunning krijgt.
Ook kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Bouw- en woningtoezicht.
Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina

Heeft deze informatie u geholpen?