Een bodemonderzoek dient ervoor om te bepalen wat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is op een bepaald moment. 
Een bodemonderzoek mag alleen worden uitgevoerd door een milieu/bodemadviesbureau dat beschikt over een erkenning voor de BRL-2000. De personen die het veldwerk uitvoeren moeten vermeld staan op de erkenning. novem.

Bodemverontreining

  • Het kan zijn dat het onderzoek laat zien dat er sprake is van een bodemverontreiniging. Het kan dan nodig zijn dat er eerst een bodemsanering moet worden uitgevoerd voordat de bodem kan worden gebruikt;
  • Als de bodemverontreiniging boven een bepaalde concentratie en een bepaalde omvang voorkomt, kan er sprake zijn van een zogenaamde ‘ernstige’ verontreiniging. Zo’n verontreiniging wordt dan vastgelegd in een besluit (beschikking) dat door de provincie wordt genomen. Dit besluit wordt kadastraal geregistreerd. Zo is voor iedereen bekend dat er op die plek een bodemverontreiniging zit. 

Wat gebeurd er als er bodemverontreining is vastgesteld?

Bodemverontreinigingen zijn er in 2 maten:

  1. Niet ernstige bodemverontreinigingen
    De verontreiniging in de grond is dan kleiner dan 25 m3 en/of in het grondwater kleiner dan 100 m3. Als u zo’n bodemverontreiniging wilt opruimen dan levert u een ‘plan van aanpak’ in bij de gemeente Vlissingen, afdeling Vergunningen. De gemeente beoordeelt dit plan en als het goed is, stemt zij daarmee in. Daarna kunt u het plan uitvoeren. Na afloop van de sanering levert u een evaluatieverslag van de sanering in bij de de afdeling Vergunningen van de gemeente. Als de sanering goed is uitgevoerd, stemt zij daarmee in en daarmee is de sanering afgerond;
  2. Ernstige bodemverontreinigingen
    De verontreiniging in de grond is groter dan 25 m3 en/of in het grondwater groter dan 100 m3.

Melding sanering

De sanering van een ernstige bodemverontreiniging kan op twee manieren worden gemeld bij de provincie Zeeland:

  • Wbb melding. Dit is een melding van een sanering op grond van de Wet bodembescherming (Wbb). Dit is een procedure die maximaal 13 tot 26 weken kan duren;
  • BUS-melding. Dit is een melding van een sanering op grond van het Besluit Uniforme saneringen (BUS). Deze procedure duurt maximaal 5 weken. Een BUS-melding kan alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Neem contact op met de provincie Zeeland voor informatie over de te nemen stappen.

Heeft deze informatie u geholpen?