De Bloemenbuurt wordt nog mooier! Samen met bewoners gaan we de openbare ruimte van de Bloemenbuurt opnieuw inrichten.

Wat gaan we doen?

 • Vervangen van het bestaande vuilwaterriool;
 • Aanleggen van een nieuw regenwaterriool;
 • Vervangen van de bestaande bestrating in de rijbaan;
 • Vervangen van de bestaande bestrating in de trottoirs;
 • Aanleggen van kolkaansluitingen incl. nieuwe kolken;
 • Vervangen van de rioolhuisaansluitingen tot aan de erfgrens.

De groenwerkzaamheden worden uitgevoerd door Braber Groenvoorziening. Deze partij plaatst nieuwe bomen en richt groenstroken opnieuw in. Deze werkzaamheden vinden plaats nadat de civiele werkzaamheden zijn afgerond.

Planning werkzaamheden herinrichting

Sinkegroep Infra B.V. gaat het project uitvoeren en is gestart in de Bloemenlaan. Hierna werken ze verder door in de Hogeweg.
De werkzaamheden van het hele project duren naar verwachting tot en met mei 2025. In het najaar van 2025 zal het laatste groen worden aangeplant.

Straten

De volgende straten worden op volgorde aangepakt.

 • Hogeweg;
 • Rembrandtlaan;
 • Frans Halslaan;
 • Jan Steenlaan;
 • Ferdinand Bollaan;
 • Gerard Doulaan;
 • Adriaen Brouwerlaan;
 • Jacob van Ruysdaellaan;
 • Jan Vermeerlaan;
 • Paulus Potterlaan.

Planning werkzaamheden nutsvoorzieningen

Tijdens en net voor de uitvoering worden er zogenaamde 'nutswerkzaamheden' uitgevoerd. Dit betreft werk aan gas, water en elektra. Aannemer MVOI voert deze werkzaamheden uit in opdracht van DNWG en is gestart in de Bloemenlaan.

Download de BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van (aanstaande) werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

Downloaden

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden.

 • Ga naar een appstore om de app gratis te downloaden;
 • Zoek in de app naar ‘Herinrichting Bloemenbuurt fase 1 te Vlissingen’;
 • Open het project en klik op ‘volgen’;
 • Selecteer de betreffende doelgroep.

Bereikbaarheid woning

 • Tijdens de werkzaamheden kunnen inwoners enige hinder ervaren en is het niet altijd mogelijk om de auto voor de deur te parkeren. De actuele locaties waar inwoners niet kunnen parkeren, geven we buiten met borden aan en vermelden we in de BouwApp. Zoek in die situatie in aanliggende straten naar parkeermogelijkheden;
 • Wij garanderen dat inwoners na en tijdens elke werkdag de (voor)deur te voet kunnen bereiken via loopschotten;
 • In verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten streven we naar zo kort mogelijke werkvakken.

We begrijpen dat dit in de praktijk enige overlast kan veroorzaken. Wij vragen hier graag begrip en medewerking voor.

Snoeien groen

Tijdens een locatiebezoek is het ons opgevallen, dat er sprake is van overhangend groen vanuit tuinen richting de trottoirs. Vanwege het risico op beschadigen van het groen, verzoeken wij dit terug te snoeien tot de perceelsgrens.

Afvalcontainers

 • Door de werkzaamheden kan het zo zijn, dat de ondergrondse afvalcontainers niet bereikbaar zijn voor de ophaaldienst. Wij vragen inwoners om het afval in de dichtstbijzijnde afvalcontainer te storten.
  Is dit wegens omstandigheden niet mogelijk? Laat het ons dan weten, we helpen graag bij het vinden van een passende oplossing!
 • Verder vragen we inwoners om tijdens de werkzaamheden het huisvuil- en/of de groencontainer buiten het werkgebied neer te zetten. Op een plek die bereikbaar is voor de vuilniswagen. Zodra de weg weer open is, kunnen inwoners het afval weer op de gebruikelijke manier aanbieden.

Via de BouwApp zullen wij communiceren wanneer welke wegen (tijdelijk) worden afgesloten, zodat u daar bij het buitenzetten van de rolcontainers rekening mee kunt houden.

Inloopspreekuur

Elke donderdagmiddag is er tussen 14.00 en 15.00 uur een inloopspreekuur in de bouwkeet. Locatie: Anjelierenlaan op de groenstrook.
Daar kunt u terecht met al uw specifieke vragen, onder het genot van een kop koffie.

Contact

 • Het is altijd mogelijk om overdag of in geval van een noodsituatie contact op te nemen met uitvoerder de heer M. van Pagee. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (060 53 38 13 01 of e-mail mp@sinkegroep.nl;
 • Heeft u vragen over de werkzaamheden van de gemeente Vlissingen? Neem dan tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) contact op met projectopzichter de heer J. van Wanrooij. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 72 96 31 of e-mail jvanwanrooij@vlissingen.nl.