BIZ/Ondernemersfonds

De gemeente Vlissingen heeft op verzoek van de ondernemers, een verordening vastgesteld om ook voor de jaren 2016 tot en met 2020 een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) aan te wijzen in het centrum van Vlissingen. Om de draagvlakmeting onder de ondernemers meer voorstanders dan tegenstanders van een BIZ opleverde, wordt vanaf 2016 voor een 2e periode een heffing opgelegd aan de bijdrageplichtige ondernemers in deze zone.
De regeling voor de BIZ is een uitvloeisel van de Wet op de Bedrijveninvesteringszones van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De BIZ is in tal van andere winkelgebieden in Nederland ingevoerd.

VOC

Het geld dat binnenkomt wordt in zijn geheel doorgesluisd naar de vereniging Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC). Zij hebben een plan opgesteld om te investeren in de bedrijfsomgeving en kunnen met het geld in het fonds de geplande maatregelen uitvoeren. Het fonds is dus van en voor ondernemers. Voor meer detailinformatie kunt u bijgevoegde bijlagen raadplegen. Meer informatie over de Vlissingse binnenstad verkrijgt u bij de VOC.