Bingo/kienactiviteit organiseren

Op grond van de Wet op de Kansspelen, dient u voor het houden van kienactiviteiten bij de gemeente een 'verklaring van geen bezwaar' aan te vragen.
Onder klein kansspel vallen de volgende activiteiten:

 • Kienspel (Bingo);
 • Vogelpiekspel;
 • Rad van avontuur;
 • Soortgelijke kansspelen.

Aan welke eisen moet mijn vereniging voldoen om een klein kansspel te organiseren?

Op grond van artikel 7 van de Wet op de kansspelen, is het onder de volgende voorwaarden toegestaan een kienactiviteit te organiseren:

 • Uw vereniging is een Nederlandse vereniging en uw vereniging bestaat al minimaal drie jaar;
 • In de statuten van uw vereniging staat duidelijk wat het doel van uw vereniging is;
 • Beoefening van kansspelen mag niet het doel zijn. Er mag geen persoonlijk belang zijn. De bijeenkomst wordt volledig gehouden ten bate van activiteiten van de vereniging;
 • De bijeenkomst heeft een besloten karakter en is niet voor publiek opengesteld;
 • De waarde van de prijzen van het kansspel mag niet hoger zijn dan € 400,00 per serie of set;
 • De totale waarde van de prijzen van het kansspel mag niet hoger zijn dan € 1550,00.

Een bijeenkomst is verboden als:

 • Op hetzelfde adres 2x op dezelfde dag een klein kansspel plaatsvindt;
 • Het aannemelijk is, dat een lid (of leden) van de organiserende vereniging persoonlijk voordeel zal (zullen) behalen. Bijvoorbeeld door tegen betaling medewerking te verlenen of prijzen te leveren;
 • Als aannemelijk is, dat de regels uit de Wet op de Kansspelen of gemeentelijke regels niet zullen worden nageleefd.

Aanvragen

Hoe vraag ik een verklaring van geen bezwaar aan?

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.
Na ontvangst neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. U krijgt binnen 6 weken antwoord.

In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

 • De datum waarop u de kienactiviteit wilt organiseren;
 • Tijdstip;
 • Plaats;
 • Omvang van het prijzengeld;
 • Geldelijke waarde van de hoogste prijs;
 • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager en contactpersoon.

Kosten

Wat kost het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar?

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?