Bewijs van Nederlanderschap

Bewijs van NederlanderschapAfspraak maken

Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente, dat u als burger in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Het bewijs van Nederlanderschap is een soort uittreksel uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP). U kunt het bewijs alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
U heeft dit bewijs nodig als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen (zoals functies in het openbaar bestuur) of voor een echtscheiding. Alleen uzelf of iemand die u machtigt, kan het uittreksel aanvragen. De gemeente geeft het document niet aan derden af.

Aanvragen

Hoe vraag ik een bewijs van Nederlanderschap aan?

  • Online via de knop 'Direct aanvragen';
  • U kunt ook langskomen met de juiste documenten, u kunt dan op het afschrift wachten. Maakt u hiervoor een afspraak. Zie voor adresgegevens de gemeentelijke contactpagina.

Wat moet ik meenemen?

  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Indien van toepassing: een door betrokkene afgegeven schriftelijke machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs.

Kosten

Wat kost een bewijs van Nederlanderschap?

De kosten zijn € 9,90.

Heeft deze informatie u geholpen?