Bewijs van in leven zijn

Direct aanvragen

Een 'bewijs van in leven zijn' toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs, middels een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), wordt afgegeven. Een 'bewijs van in leven zijn' kan van u verlangd worden door Nederlandse instanties, bijv. voor pensioenfondsen. Voor buitenlandse instanties is een 'attestatie de vita' nodig.

Hoelang is een uittreksel 'Bewijs van in leven zijn' geldig?

Er zit geen einddatum aan een 'bewijs van in leven zijn'. Er staat wel een datum op het uittreksel wanneer het aangemaakt is. U kunt bij de instantie die het uittreksel van u verlangt vragen hoelang het document geldig moet zijn. Meestal is dit niet langer dan 3 of 6 maanden.

Wat is het verschil tussen een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita?

Een 'bewijs van in leven zijn' is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. De attestatie de vita is een verklaring van de burgerlijke stand en wordt gebruikt in het buitenland.

Aanvragen

Hoe vraag ik een 'Bewijs van in leven zijn' aan?

Dit kunt u op verschillende manieren doen:

  • Aan de balie van het stadhuis. U krijgt het uittreksel, na betaling, direct mee. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen en eventueel de brief van het pensioenfonds. Maakt u hiervoor een afspraak;
  • Online via de knop 'Direct aanvragen';
  • Schriftelijk via een door u ondertekende brief onder vermelding van 'Bewijs van in leven zijn' en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

Mag ik iemand machtigen om het 'Bewijs van in leven zijn' voor mij aan te vragen?

Ja, dat is toegestaan.

  • Op de machtiging zet u uw handtekening, het formulier mag geen kopie zijn;
  • De gemachtigde neemt zijn of haar geldige identiteitsbewijs mee en ook die van u;
  • Gemachtigde moet wel in de gemeente Vlissingen ingeschreven staan.

Kosten

Wat zijn de kosten voor een uittreksel 'Bewijs van in leven zijn'?

Een uittreksel kost € 9,90.
Als uw pensioenfonds een bewijs van u vraagt, dan is het document gratis (u moet dan wel de brief van het pensioenfonds meebrengen).

Heeft deze informatie u geholpen?