De gemeente Vlissingen heeft samen met de Vlissingse Bedrijven Club extra spelregels gemaakt om nieuwe functies op bedrijventerrein Baskensburg beter te beoordelen en mogelijk toe te laten. Zo houden we Baskensburg levendig en aantrekkelijk voor zowel ondernemers als bezoekers. Inzet is een goed vestigingsklimaat, behoud en/of groei van werkgelegenheid en het terugdringen van de leegstand van bedrijfspanden.
Het nieuwe gebruik past niet in het huidige bestemmingsplan en wordt via een ruimtelijke ordeningsprocedure geregeld. De ondernemer dient hiervoor een omgevingsvergunning 'Wijziging gebruik gebouwen' aan te vragen.

Geldende bestemmingsplannen

U vindt dit plan op de website Ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Klik op de knop 'Plannen zoeken', klik vervolgens het zoekveld 'Plannaam of - nummer' aan en vul in: NL.IMRO.0718.BPSB01-VG01.