De heer drs. A.R.B. (Bas) van den Tillaar is sinds 22 april 2016 burgemeester van de gemeente Vlissingen.

Beleidsterreinen

 • Handhaving en veiligheid;
 • Algemeen bestuur;
 • Communicatie;
 • Internationaal beleid (stedenband Ambon samen met wethouder Vader);
 • Horecabeleid;
 • Juridische zaken;
 • Wettelijke taken burgerzaken (Wet op Nederlanderschap, Kieswet, Paspoortwet, reglement rijbewijzen op grond van Wegenverkeerswet, Wet op lijkbezorging, adviezen geslachtsnaamwijziging);
 • Basisregistratie personen;
 • Dienstverlening;
 • Informatisering en automatisering;
 • Personeel en organisatie;
 • Toekomstvisie Vlissingen 2040.

Projecten

 • Pilot opschorting I-criterium.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zeeland, onbezoldigd;
 • Lid (voorzitter) dagelijks en algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd;
 • Voorzitter van het Van Randwijkcomité, onbezoldigd;
 • Lid van het bestuur van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, onbezoldigd;
 • Lid van de VNG commissie bestuur en veiligheid, onbezoldigd;
 • Lid van de taskforce Onze hulpverleners Veilig van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, onbezoldigd;
 • Voorzitter (roulerend) St. Veilige Zeehavens Zeeland, onbezoldigd;
 • Voorzitter bestuur van de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District, onbezoldigd;
 • Lid van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP), onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Zeeuws Orkest, onbezoldigd.

Comité van aanbeveling

 • Lid van het comité van aanbeveling Stichting Samenloop voor Hoop Walcheren 2017,onbezoldigd;
 • Lid van de Commissie van aanbeveling van het Zeeuws maritiem MuZEEum, onbezoldigd.

Contactgegevens