Attestatie de Vita

Afspraak maken

De Attestatie de vita is bedoeld voor gebruik door buitenlandse instanties.
Een attestatie de vita toont aan dat u in leven bent op het moment dat deze wordt afgegeven. Voor gebruik in Nederland hebt u een 'bewijs van in leven zijn' nodig.

  • Een attestatie de vita is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). U kunt dit uittreksel alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven;
  • Een attestatie de vita kan uitsluitend worden aangevraagd door u zelf;
  • De attestatie de vita is naast in het Nederlands, ook in het Frans opgesteld.

Wat is het verschil tussen een attestatie de vita en een bewijs van in leven zijn?

Een 'bewijs van in leven zijn' is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. De attestatie de vita is een verklaring van de burgerlijke stand en wordt gebruikt in het buitenland.

Aanvragen

Hoe kan ik een attestatie de vita aanvragen?

U kunt deze alléén persoonlijk aan de balie aanvragen. U maakt hiervoor een afspraak. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. Als uw pensioenfonds om een attestatie de vita vraagt, dan neemt u de brief van uw pensioenfonds mee. Het bewijs is dan gratis. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Kosten

Wat kost het aanvragen van een attestatie de vita?

Een attestatie de vita kost € 16,60. Als uw pensioenfonds een bewijs van u vraagt, dan is het document gratis (u moet dan wel de brief van het pensioenfonds meebrengen).

Heeft deze informatie u geholpen?