Wanneer kan ik ontheffing krijgen?

Alcohol voor gebruik ter plaatse, mag alleen in horecagelegenheden worden geschonken. Bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, kan de gemeente een (tijdelijke) ontheffing geven. Het is dan mogelijk om zonder vergunning 'zwak alcoholhoudende drank' te verstrekken buiten een horecazaak. Dit zijn dranken als bier, wijn en sherry. Voor sterke drank (jenever, whisky en dergelijke) kunt u geen tijdelijke ontheffing krijgen. Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken.
U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld een muziekevenement, sportevenement of een cultureel evenement.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

  • Er moet een bijzondere gelegenheid (feest/evenement) zijn;
  • De maximale duur van een ontheffing is 12 aaneengesloten dagen;
  • De verantwoordelijke personen voor het schenken van alcohol zijn minimaal 21 jaar. Ontheffing van deze leeftijdseis is niet mogelijk;
  • De verantwoordelijke personen voor het schenken van alcohol hebben een verklaring van Sociale Hygiëne;
  • De verantwoordelijke personen voor het schenken van alcohol zijn 'van goed gedrag' (ter beoordeling aan de politie), zijn niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet en staan niet onder curatele.

Aanvragen

Hoe kan ik een ontheffing krijgen om alcohol te schenken?

U kunt de vergunning aanvragen bij de gemeente. Neemt u hiervoor contact op met mevrouw K. van Sabben of mevrouw M. Priem via telefoonnummer 14 0118. U heeft onder meer nodig:

  • Een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;
  • Een geldige verklaring van Sociale Hygiëne van de aanvrager en andere leidinggevenden die toezicht houden op de drankverstrekking.

Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

U moet de aanvraag minimaal 6 weken voor het geplande evenement indienen. Later indienen betekent een verdubbeling van de aanvraagkosten.

Kosten

Wat kost het aanvragen van een ontheffing?

De kosten voor deze tijdelijke ontheffing zijn € 37,55.