Het is in de gemeente Vlissingen niet toegestaan, dat alarminstallaties een voor de omgeving hinderlijk geluid- of lichtsignaal kunnen produceren.
Voor de installatie van een alarmsysteem in, op of aan het gebouw kunt u (als burger, bedrijf of instelling) een vergunning nodig hebben.

Vergunning voor een stil alarm?

Als u via een alarmcentrale gebruikt maakt van een stil alarm, heeft u geen vergunning nodig om dit aan te leggen.

Aanvragen

Hoe kom ik te weten of ik een vergunning nodig heb voor een alarminstallatie?

De gemeente kan u hierover informeren en onder bepaalde voorwaarden een vergunning verlenen. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina
Als u een vergunning aanvraagt, dient u duidelijk de locatie aan te geven waar u een alarminstallatie wilt (laten) installeren en de aard en omvang van de gewenste installatie.

Heeft deze informatie u geholpen?