Afgezette gebieden betreden

De gemeente kan om verschillende redenen terreinen of gebieden afzetten. Het kan zijn dat u of uw medewerker(s) dan geen toegang heeft tot dat gebied.

Kan ik een verzoek tot ontheffing van dit verbod indienen?

Ja, u kunt bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen.

Aanvragen

Hoe vraag ik ontheffing aan?

U kunt bij de gemeente een schriftelijk verzoek tot ontheffing indienen. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.
In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

  • De reden waarom u een verzoek tot ontheffing indient;
  • De datum of periode (en eventueel tijdstippen) waarvoor u ontheffing aanvraagt;
  • Namen van betrokkenen die voor de ontheffing in aanmerking komen.

De gemeente streeft ernaar, u binnen 6 weken te informeren over haar besluit.

Heeft deze informatie u geholpen?