Direct aanvragenAfspraak maken(externe link)

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet (meer) woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U doet dit via de knop 'Direct aanvragen'. U kunt een aanvraag doen als u de eigenaar of bewoner bent van de woning. De gemeente controleert dan of de persoon die geregistreerd staat op het adres, volgens de Basisregistratie Personen (BRP) daadwerkelijk nog op dit adres verblijft.    

Hoe werkt het?

Een adresonderzoek werkt als volgt:

  • De gemeente krijgt een melding (bijvoorbeeld een aanvraag adresonderzoek), waaruit blijkt dat iemand niet meer woont (of niet meer bereikbaar is) op het adres waarop deze persoon staat ingeschreven in de BRP;
  • De gemeente doet na ontvangst van de melding een adresonderzoek. Een huisbezoek van een toezichthouder van de BRP en het versturen van (oproep)brieven kunnen onderdeel zijn van een adresonderzoek.  

Hoe lang duurt het?

Wij proberen een adresonderzoek binnen 6-8 weken af te handelen. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen. De voortgang van het adresonderzoek is afhankelijk van de beschikbare informatie. In sommige gevallen betekent dit dat de gemeente meer tijd nodig heeft om een adresonderzoek af te ronden.

Heeft deze informatie u geholpen?