Aanvragen Panoramabuurtsubsidie

In 2030 zijn alle woningen in de Panoramabuurt aardgasvrij(klaar). Daar werken we sinds 2021 samen met de bewoners aan!
In 2022 maakte minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Jonge bekend, dat de gemeente Vlissingen een rijksbijdrage van 4 miljoen euro ontvangt binnen het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (voorheen Programma aardgasvrije wijken).

Financiering aanpassingen particulieren woningen

Een deel van die rijksbijdrage is bedoeld voor het financieren van aanpassingen aan de particuliere woningen. Woningeigenaren in de Panoramabuurt kunnen sinds 23 juni 2022 extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen aanvragen. Hoe dat precies werkt hebben we voor u op een rij gezet in de als download bijgevoegde flyer.
Op 21 juni 2023 is de Subsidieregeling Panoramabuurt Aardgasvrij Vlissingen 2023 op de website Overheid.nl gepubliceerd.