Het bombarderen van een dijk om het eiland Walcheren te kunnen bevrijden

Tekening van het dijkgat bij de Nolle

Om de monding van de Westerschelde te verdedigen tegen mogelijke geallieerde aanvallen, bouwden de Duitsers het schiereiland Walcheren om tot een vesting. 
In de duinen en op het Walcherse platteland verrezen betonnen geschutsopstellingen, mitrailleurbunkers en versperringen. Om aanvallen vanuit de landzijde op Vlissingen te kunnen weerstaan, werd behalve de kustverdediging ook een landverdediging (Landfront) aangelegd. Walcheren en vooral ook Vlissingen was veranderd in een onneembare fort.

Onder water

Voordat de bevrijding van Walcheren werd ingezet, besloten de geallieerden daarom om eerst Walcheren onder water te zetten. Hierdoor kwamen veel bunkers onder water te staan. Ook telefoonverbindingen tussen het commandocentrum bij Middelburg en de geschutsbunkers vielen daardoor uit.
Op 3 oktober 1944 werd de dijk bij Westkapelle gebombardeerd. Het gat in deze dijk bleek niet voldoende om het eiland snel onder water te zetten. Op 7 oktober werden ook de dijken bij De Nolle en Rammekens gebombardeerd. Op 11 oktober volgde de dijk bij Veere.

Dijkgat bij de Nolle

Na de bevrijding duurde het bijna een jaar, voordat het dijkgat van De Nolle kon worden gedicht. Op de plek van de oorspronkelijke dijk was een enorm gat ontstaan door het snel stromende water. Daarom is aan de landzijde een nieuwe dijk in een bocht om het gat gelegd.
Het lukte niet de oorspronkelijke Nolledijk te behouden. Deze dijk volgde ongeveer de huidige laagwaterlijn van het Nollestrand. Het nieuwe dijklichaam ligt daarom een stukje landinwaarts.

Nolledijk in woord en beeld

In het bijgevoegde filmpje vertellen wij u over locatie 'Nolledijk' en het gat bij de Nolle.