Visie Stationsgebied 2025

In de Kadernota 2020 van de gemeente Vlissingen is het toekomstbeeld voor het Stationsgebied Vlissingen als volgt beschreven.
“Vlissingen is het einde! En het begin, en het midden. Of je nu reist per trein, ferry of auto, in Vlissingen begint het. En het mooie is, het komt er ook samen. De plek waar vervoersstromen, mensen en innovatie samenkomen is de Vlissingse stationsomgeving; nu al een echte mobiliteit en innovatie hub.
Ondernemers en instellingen hebben de potentie van het gebied al ontdekt. En het gebied is ook in trek bij nieuwe vestigers. Ze vestigen zich er niet zomaar, maar juist vanwege de goede bereikbaarheid en de beschikbare ruimte. Niet alleen de directe omgeving heeft hier baat bij. Ook toeristen, scholieren en werknemers met een herkomst of bestemming buiten Vlissingen profiteren.”

Waarom een visie Stationsgebied Vlissingen?

Om dit toekomstbeeld te realiseren, staan we gezamenlijk voor een uitdaging. Het Stationsgebied is op dit moment onaantrekkelijk en de mobiliteitsverbinding met de binnenstad en de rest van Vlissingen is onduidelijk en beperkt.
Het gebied is onherkenbaar en heeft geen uitstraling. Het nodigt bezoekers niet uit om er te komen en te verblijven. Het gebied lijkt apart te liggen, omdat er onvoldoende functies zijn. We hebben in maart 2020 het traject in gang gezet om te komen tot een toekomstvisie voor het Stationsgebied.

Opzet visiedocument

Het visiedocument is een inventarisatie en vertaling van de datgene wat de stakeholders op en rondom het Stationsgebied hebben aangegeven. We schetsen in dit visiedocument de mogelijkheden voor verbetering aan de hand van 5 thema’s, waarbij mobiliteit de rode draad vormt. Deze zijn als volgt.

  • Duurzame Mobiliteitshub;
  • Beleving voor de gast;
  • Participatie van bedrijven in het gebied;
  • Experimenteerzone voor creatieve en nieuwe concepten;
  • Synergie met omliggende gebieden. 

Input

De input is opgehaald door afzonderlijke (online) gesprekken met de stakeholders. Door de coronamaatregelen in de periode van het onderzoek, was het niet mogelijk een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren. Ook het uitvoeren van een gebruikersonderzoek heeft om die reden nog niet plaatsgevonden.

Onderdeel gebiedsinrichting

De visie voor het Stationsgebied maakt onderdeel uit van een grotere gebiedsinrichting in deze omgeving (Kenniswerf, binnen- en buitenhavens). Door de beschikbaar gestelde financiële middelen uit het compensatiepakket Marinierskazerne Wind in de Zeilen, gaat dit gebied de komende jaren flink op de schop.