's Heerenloo, nieuwbouw

Realisatie woonruimte

Het college van Vlissingen heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van woonruimte voor maximaal 96 cliënten met een voorziening voor dagbesteding en dagbehandeling voor zorgaanbieder ’s Heeren Loo. Locatie Nieuwe Zuidbeekseweg in de wijk Lammerenburg.

Toelichting op het besluit 

’s Heeren Loo onderzoekt of kleinschalige locaties in de stad samengevoegd kunnen worden op de locatie aan de Nieuwe Zuidbeekseweg. Dit is noodzakelijk om de zorg in de toekomst te continueren.
Als college van Vlissingen vinden wij het belangrijk dat iedereen in de gemeente passende huisvesting kan vinden. Met de nieuwbouw aan de Nieuwe Zuidbeekseweg kan ’s Heeren Loo haar cliënten nu en in de toekomst, een mooie woonplek in de buurt van hun familie aanbieden.Wij vinden het heel belangrijk dat ’s Heeren Loo met omwonenden in gesprek gaat en hen in een vroeg stadium betrekt bij de uitwerking van hun plan tot een vergunningsaanvraag. Zodat wensen en aandachtspunten in de uitwerking worden meegenomen.

Vergunningsaanvraag

De nieuwbouw pas niet in het huidige bestemmingsplan. Dat betekent dat ’s Heeren Loo aan moet tonen dat het plan uitvoerbaar is. 
Wij starten de benodigde procedures na ontvangst van een aanvraag voor de vergunningen, met alle bijbehorende stukken. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit of ze al dan niet wil meewerken aan het initiatief. Daarna starten de wettelijke procedures en kan formeel zienswijzen/bezwaar of beroep op de planvorming worden ingediend.

Wat wil ´s Heeren Loo realiseren en waarom? 

Zorgverlener ´s Heeren Loo ondersteunt cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Onderdeel van haar taken is het aanbieden van een mooie woonplek voor cliënten in de nabijheid van hun familie.

Kleinschalige locaties 

´s Heeren Loo beschikt over verschillende kleinschalige woonvoorzieningen in Vlissingen. In 2019 is de vastgoedstrategie gewijzigd. Zij gaan van meerdere kleinschalige locaties in de stad, naar geconcentreerde grootschalige locaties voor de huisvesting van 75 tot 100 cliënten. 
Naast Vlissingen wordt deze strategie ook toegepast in Middelburg en Goes. Realisatie van grootschalige locaties is noodzakelijk voor de continuering van financieel toekomstbestendige taken van de organisatie. 

Locatieonderzoek

Er is locatieonderzoek uitgevoerd waarbij omgevingsfactoren, de omvang van het perceel en het moment van beschikbaarheid zijn meegewogen. Dit heeft geleid tot een voorkeur van ’s Heeren Loo voor realisatie aan de Nieuwe Zuidbeekseweg in Vlissingen. 
Na afronding van dit onderzoek starten zij met de voorbereidingen voor de ruimtelijke procedure.

Informatiebijeenkomst 20 januari 2021

Op 20 januari 2021 lichtte zorgaanbieder ’s Heeren Loo in een digitale presentatie haar plan toe. Doel van deze bijeenkomst was om u in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over het plan. Heeft u vragen over het plan of wilt u meedenken over de planvorming? Laat het ons weten via een e-mail naar vastgoed.zeeland@sheerenloo.nl.
Tijdens deze bijeenkomst is ook het plan toegelicht voor de huisvesting van 434 (inter)nationale werknemers op de hoek van de Bossenburgweg en de Jacoba van Beierenweg door Flexwoningen Vlissingen. Meer informatie over dit initiatief leest u in de rubriek Complexgewijze huisvesting voor internationale werknemers