Planning inrichtingsplan

De gemeente werkt in 4 stappen toe naar het inrichtingsplan:

  1. Inventariseren;
  2. Schetsen;
  3. Ontwerpen;
  4. Uitwerken.

In iedere stap is ruimte voor betrokkenen om te reageren en ideeën aan te dragen. Het is de ambitie om deze stappen als volgt te doorlopen.

Stappenplan

StapPeriode
1. InventariserenDecember 2021 - Februari 2022
2. SchetsenMaart 2022 - Juni 2022
3. OntwerpenJuni 2022 - Juni 2023
4. UitwerkenJuli 2023 - Oktober 2023