Ontwikkeling Stationsgebied

Het Stationsgebied van Vlissingen krijgt de komende tijd een enorme impuls. Als onderdeel van het pakket 'Wind in de Zeilen' komt € 5 miljoen beschikbaar om het  Stationsgebied aan te pakken. In het rapport 'Wind in de Zeilen' onder het fiche 'Bereikbaarheid', is de opwaardering van het Stationsgebied en Slimme Mobiliteit opgenomen. Deze plannen zijn meegenomen in de toekomstvisie voor het Stationsgebied.

Hoe nu verder?

We gaan in gesprek met reizigers: studenten, inwoners en forenzen die gebruik maken van het Stationsgebied. Ook spreken we opnieuw met de stakeholders, om invulling te geven aan de thema’s uit het visiedocument.
Het jaar 2021 en verder staat in het teken van het uitvoeren van deze uitdaging!