Onderhoud groen Alexander Gogelweg

Op 15 januari 2024 starten de werkzaamheden aan het openbaar groen achter het Restaurant de Lange Muur, op de groenzone tussen de watergang en het restaurant in.
We halen 12 populieren weg, waarvoor 12 andere bomen terugkomen. De kapwerkzaamheden vinden plaats tot en met 24 januari, onder voorbehoud van (weers)omstandigheden. Vanaf 15 november 2024 worden de nieuwe bomen geplant.

Groenstrook achter het restaurant

De Populieren achter het restaurant staan op een brede strook bosplantsoen, waar nog meer boomsoorten staan zoals Esdoorn, Iep, Sierkers en Veldesdoorn. Deze soorten hebben meestal een grotere levensverwachting. Wanneer de Populieren worden verwijderd, hebben deze soorten dus meer kans om uit te groeien en tot volle wasdom te komen.
Omdat de groenstrook een voedselgebied voor vleermuizen is, zullen de stammen van de bomen op ongeveer 4-7 meter blijven staan. Op deze manier houden we het gebied in stand en zullen de overige bomen de functie overnemen.

Populieren

Populieren zijn pioniers en beginnen in vergelijking met de andere bomen, na 40-50 jaar snel af te takelen. In 2018 is geadviseerd om de bomen binnen 10 jaar te vervangen. Bij wind vallen er regelmatig grote takken naar beneden.

Op de kaart