Herinrichting Paauwenburg Noordoost

We gaan Paauwenburg Noordoost klaarmaken voor toekomstige generaties! 
In het projectgebied gaan we de riolering vervangen en een extra rioolbuis aanleggen voor hemelwater. Dat is hét moment om het hele gebied toekomstbestendig in te richten met veel aandacht voor groen. Hiervoor maken we een nieuw ontwerp, waarbij we ook de inwoners betrekken. 

Ontwerp

De Toekomstvisie Vlissingen 2040 is de basis voor dit ontwerp. Als gemeente willen we ons beschermen tegen toenemende wateroverlast, hittestress en droogte. Daarom kiezen we voor groene wijken en krijgt de auto een minder prominente plaats in de openbare ruimte. 

Balans

In het ontwerp is een balans gezocht tussen meer groen en voldoende parkeerplekken in de wijk. 

 • Bestaande bomen laten we staan waar het kan en verhardingen worden waar mogelijk vervangen door groen. Beplantingen en groenvakken dragen bij aan de leefbaarheid en biodiversiteit in de wijk. Er worden ongeveer 70 nieuwe bomen in de woonstraten geplant, deze zorgen voor meer verkoeling in hete zomers;
 • De verlichting wordt ook vervangen en we plaatsen ondergrondse containers voor restafval. 

Op deze locaties gaan we het doen

Voor de volgende straten stellen we een nieuw ontwerp op.

 • Colijnstraat;
 • Abraham Kuyperstraat;
 • Donker Curtiusstraat;
 • Johan Melchior Kemperstraat;
 • Troelstraweg (gedeeltelijk);
 • Steve Bikostraat;
 • Martin Luther Kingstraat;
 • Piersonstraat;
 • Loudonstraat;
 • Aalbersestraat;
 • Van Karnebeekstraat;
 • Albardastraat. 

Zo gaan we het doen

2023: eerst onder de grond

Voordat we starten met herinrichting van de wijk, gaan de energiebedrijven vanaf eind september 2023 aan de slag met werkzaamheden onder de grond voor water, gas en elektriciteit.

2023 - 2024: voorbereidingen en start werkzaamheden

 • In de periode november 2023 tot februari 2024 zijn we bezig met de voorbereidingswerkzaamheden voor de herinrichting van de wijk;
 • Naar verwachting zijn we tussen maart 2024 en oktober 2026 bezig met de uitvoeringswerkzaamheden.

Zo blijft u op de hoogte 

Via de website www.doemeevlissingen.nl blijft u op de hoogte over het project.