We hebben het plan om de riolering, trottoirs, straten en waar nodig het openbaar groen in in Paauwenburg Noord-Oost te vernieuwen.

Wat gaan wij doen?

De riolering in deze buurt is verouderd en moet in de komende periode worden vervangen. Ook de bestrating en het openbaar groen is niet overal meer in goede staat. Daarom het plan om de riolering te vervangen en de trottoirs, straten en het openbaar groen waar nodig te vernieuwen/reconstrueren.
Op de als bijlage bijgevoegde tekening ziet u in welke straten wij werkzaamheden uit gaan voeren.
Inwoners is in 2020 gevraagd mee te denken over de inrichting, ideeën en wensen zijn waar mogelijk verwerkt in het ontwerp.

Wanneer voeren we het plan uit?

We maken een ontwerp voor een groot gebied. De werkzaamheden strekken zich dan ook uit over meerdere jaren en worden in delen uitgevoerd.
Onze verwachting is dat de uitvoering in 2022 kan starten. De totale looptijd van het project bedraagt ongeveer 2 jaar.