Uitvoeringsregisseur de heer S. (Siebe) Riedstra ziet toe op een gedegen en snelle uitvoering van de maatregelen uit het pakket Wind in de zeilen

Voortgangsrapportage

Hij brengt 1x per half jaar een voortgangsrapportage uit, om betrokkenen mee te nemen in de ontwikkelingen rondom de realisatie van de maatregelen.