De gemeenten Middelburg en Vlissingen werken steeds meer samen op het gebied van verhuur van accommodaties. Begin juni 2016 is het Makelpunt-Middelburg dan ook omgevormd tot het Makelpunt-Walcheren, waar vraag en aanbod samenkomen.