Verbod op voeren meeuwen en beperken overlast

Vooral in het voorjaar en in de zomermaanden kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. De gemeente kan maar in beperkte mate maatregelen nemen, meeuwen zijn wettelijk beschermd.
In juni zijn de meeste eieren uitgekomen, worden de volwassen dieren erg actief en schreeuwen de kuikens constant om eten. In juli krijgen de jonge vogels meestal hun 1e vlieglessen krijgen en is er het meeste lawaai. De volwassen dieren beschermen hun jongen fanatiek en zijn erg luidruchtig.

Voeren van meeuwen is verboden

Het voeren van meeuwen zorgt voor veel overlast in de stad. Om die reden zijn er begin juli 2016 op verschillende plaatsen in Vlissingen borden geplaatst, waarop staat dat het voeren van meeuwen verboden is. De borden vindt u op de volgende locaties:

 • De Punt;
 • De Naald;
 • Badstrand;
 • Nollestrand;
 • De Fonteyne / Spuiplein;
 • Bellamypark.

Rol gemeente in beperken overlast

De gemeente probeert overlast te voorkomen door goede voorlichting te geven. In principe ligt de verantwoordelijkheid van de bestrijding van plaagdieren bij de eigenaar van een woning of perceel.
Meeuwen worden beschermd door de Wet Natuurbescherming en daarom is het verboden om eieren te rapen, beschadigingen, vernielen of de vogels op een andere manier te hinderen. De gemeente Vlissingen volgt dit landelijk beleid. Vanwege de beschermde status is het belangrijk maatregelen te treffen om de overlast waar mogelijk te voorkomen.

 • We vervangen regelmatig de afvalzakken in afvalbakken;
 • Afval dat niet bij de ondergrondse containers wordt geplaatst, wordt zo snel mogelijk opgeruimd;
 • Bij bouw- en renovatieprojecten wordt rekening gehouden met het zoveel mogelijk inperken van de aanwezigheid van meeuwen en andere vogels.

Wat u kunt doen

Voorkom zwerfafval is een veelgehoord advies. Maar wat kunt u nog meer doen?

 • Meeuwen bouwen het liefst hun nest op een beschutte plek op een plat dak en gaan meestal terug naar hun broedplek van vorig jaar. Haal daarom de oude nesten na het broedseizoen weg;
 • Voer de meeuwen niet;
 • Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat;
 • Zet uw afval zo kort mogelijk voor de ophaaltijd langs de weg;
 • Voorkom broedplaatsen door het leggen van een net of het spannen van draden. Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is op uw dak.
  In september eindigt het broedseizoen. Vanaf dat moment kunt u het meeuwen moeilijk maken om een nest te maken. Dat werkt nog beter als u dat met uw buren tegelijk doet;
 • Zet indien mogelijk vogelverschrikkers in om vogels te verjagen;
 • U kunt ook een bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in het aanbrengen van nestwerende materialen. Zie de website Nederlandse Vereniging van Plaagdierenmanagement Bedrijven.

Heeft deze informatie u geholpen?