Terugbetaling eigen bijdrage Wmo collectief vervoer

In de jaren 2021 tot 2023 heeft de gemeente Vlissingen een te hoge eigen bijdrage gerekend voor het Wmo collectief vervoer. Inwoners die gebruik hebben gemaakt van het Wmo collectief vervoer, ontvangen een brief over de terugbetaling.

Contact

Heeft u de brief niet ontvangen omdat u verhuisd bent? Of bent u nabestaande van een persoon die gebruik heeft gemaakt van Wmo collectief vervoer in de periode 2021 tot 2023?
Dan kunt u een e-mail sturen aan eigenbijdrage@vlissingen.nl of contact met ons opnemen via telefoonnummer (0118) 48 70 10.