Strategisch kenniscentrum voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Het Rijk heeft een 'Multidisciplinair Interventie Team' opgericht voor het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen. Onderdeel van deze plannen is een Strategisch kenniscentrum georganiseerde ondermijnende criminaliteit om de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit te ondersteunen. 
Bij de verdere uitwerking van deze plannen wordt toegewerkt naar uitstekende verbindingen met de relevante kennisinstituten in Zeeland en daarbuiten. Het kenniscentrum is gevestigd aan het Bellamypark in de Vlissingse binnenstad. 

Landelijk kenniscentrum

Onder meer vanwege focus op eigen informatie of werkveld, leiden deze expertisen en beelden niet vanzelfsprekend tot gezamenlijke strategische opvolging. Een landelijk strategisch kenniscentrum kan hier verandering in brengen: door een periodieke analyse op basis van de beschikbare en relevante informatie (waaronder die van alle betrokken partners en onderdelen),  wordt een integraal inzicht gevormd in trends en ontwikkelingen. Daarmee worden de landelijke, regionale en lokale partners en het Multidisciplinair Interventie Team, bruikbare strategische inzichten geboden. Prioriteiten en interventies kunnen zo op basis van volledige informatie worden afgestemd.