Souburg Zuid, nieuwbouw scholen en gymzaal

Nieuw gebouw voor 2 scholen en een nieuwe gymzaal

De openbare basisschool de Tweemaster/Kameleon was gevestigd in de Jan de Priesterstraat (hoofdlocatie) en op het Oranjeplein (nevenvestiging). De christelijke basisschool Burcht-Rietheim (nu De Parelburcht) was gevestigd in de Van Visvlietstraat (hoofdlocatie) en in de Dongestraat (nevenvestiging).
In 2017 besloot de gemeenteraad dat beide scholen een nieuw gebouw krijgen op de betreffende hoofdlocaties. Ook werd er besloten dat er een nieuwe gymzaal gebouwd zou worden in de Braamstraat. Eind november 2022 is de gymzaal aan de Braamstraat opgeleverd. De oplevering van de scholen duurt wat langer. Naar verwachting vindt in april 2023 de verhuizing naar de nieuwe locaties plaats.

Voorbereiding

  • De Stichting Archipelscholen (Tweemaster/Kameleon) en de Stichting Onze Wijs (De Parelburcht), hebben samen met de gemeente de plannen gemaakt voor de nieuwe scholen;
  • De gemeente heeft het plan voor de gymzaal gemaakt;
  • De gemeente stelt het geld voor de scholen en de gymzaal beschikbaar en treedt op als opdrachtgever voor de plannen. Ook denkt de gemeente mee over zaken als verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren.

De schoolbesturen en de gemeente worden bijgestaan door externe adviseurs op het gebied van verkeer, aanbesteding en programmamanagement voor scholenbouw.
De voorbereiding is inmiddels afgerond. Op deze pagina leest u de laatste plannen en kunt u de verleende omgevingsvergunning inzien.
De planning op hoofdlijnen is als volgt:

  • 2e helft 2021: Technisch uitwerken bouwplannen nieuwe scholen en gymzaal;
  • 2022: Bouwen nieuwe scholen en gymzaal Priesterstraat / Visvlietstraat / Braamstraat.

Tijdelijke huisvesting Roerstraat en Dongestraat

Voordat de kinderen naar hun nieuwe schoolgebouwen in de Jan de Priesterstraat en de Van Visvlietstraat konden verhuizen, moesten de oude gebouwen worden gesloopt en de nieuwe schoolgebouwen gebouwd.
In die periode gaan de kinderen naar tijdelijke huisvesting op andere locaties. Voor de Tweemaster/Kameleon is dat de Roerstraat en voor De Parelburcht is dat de Dongestraat. De tijdelijke huisvesting is inmiddels in gebruik genomen. We verwachten dat de kinderen ongeveer 2 jaar in de tijdelijke huisvesting moeten blijven. Daarna verhuizen de scholen naar de nieuwe gebouwen.

Planning 2021-2023

Deze planning op hoofdlijnen geeft een indruk van de verschillende stappen die nog moeten worden gezet. Natuurlijk kan er altijd iets gebeuren waardoor de planning moet worden aangepast. Als dat zo is, zullen we dat in het overzicht verwerken.

2021

  • Juni - december: uitwerking plannen en voorbereiding uitvoering;
  • Oktober-november: sloop bestaande gebouwen.

2022

  • Januari: (december 2021?) - oktober: bouw scholen en gymzaal.

2023

  • April: verhuizen en start scholen op nieuwe locaties Priesterstraat / Visvlietstraat

Bewonersbijeenkomsten maart 2021 

Tijdens bewonersbijeenkomsten op 9, 10 en 11 maart 2021 hebben we onze plannen verder toegelicht. Via een online reactieformulier konden bewoners vervolgens een reactie geven of aanvullende vragen stellen. Dit heeft ca 20 reacties opgeleverd die allemaal voorzien zijn van een antwoord. Deze antwoordnotitie is als download op de pagina terug te vinden.

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

We houden u op verschillende manieren op de hoogte. Indien nodig via een gerichte mailing (bewonersbrief) die we huis-aan-huis verspreiden, via De Bode, (digitale) bijeenkomsten en gesprekken. Uiteraard houden de schoolbesturen ouders, leerlingen en leerkrachten op de hoogte.
Deze webpagina is bedoeld als verzamelplek voor achtergrondinformatie. U vindt hier alle informatie, actuele ontwikkelingen en contactgegevens.

Veelgestelde vragen

In de bijgevoegde downloadtabel vindt u een overzicht van de antwoorden op vragen over de tijdelijke huisvesting. Zie het document 'Vraag en antwoord tijdelijke huisvesting scholen'.

Contact

Voor meer informatie over de plannen voor de nieuwe scholen en gymzaal in Souburg Zuid, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0118.

Documenten