Souburg Noord, wijkdeel fase 2 en parkdeel

Op 1 maart 2023 is aannemer Gebr. Moerland BV uit Sint Annaland gestart met de werkzaamheden voor het woonrijp maken van het wijkdeel fase 2. Deze zijn als volgt.

 • Het in fasen vervangen van de tijdelijke asfaltverharding door klinkers, op de locaties Bogaert en Hof Engelenburg;
 • Het inrichten van 3 parkeerterreinen bij Bogaert;
 • Het reinigen van de kolken bij Bogaert;
 • Het aanbrengen van grond en wandelpaden voor het park bij Bogaert;
 • Het aanbrengen van de definitieve lichtmasten.

Fases

We werken in fases en starten in de Bogaert, daarna wordt Hof Engelenburg aangelegd. De volgorde van de fases ziet u in de faseringstekening in de bijgevoegde downloadtabel.
Als er wijzigingen in de planning of fasering zijn, zal de aannemer de omwonenden hiervan op de hoogte stellen.

Tekeningen

De definitieve ontwerptekeningen vindt u in de bijgevoegde downloadtabel. De tekening is te groot om leesbaar in 1 bestand op te nemen en is daarom in 3 gedeelten geknipt (zie : 'nieuwe situatie blad 1-3').

Perceelhoogtes

We krijgen regelmatig vragen van kopers over de hoogtes in het gebied. Dit in verband met de aanleg van oprit en tuinen. In de downloadtabel treft u de hoogtetekening aan.

 • De paarse hoogtes geven de hoogte aan waarop uw tuin moet worden aangelegd, zodat de afwatering goed geregeld is;
 • De rode hoogtes zijn de aansluitingen van de percelen van de kopers met de toekomstige straat;
 • De zwarte hoogtes zijn de hoogtes van de huidige asfaltweg;
 • Aan het verschil tussen de rode en de zwarte hoogtes kunt u afleiden, hoeveel hoger u uw tuin/oprit kunt aanleggen ten opzichte van de huidige weg.

Heeft u moeite met het lezen van de hoogtetekening, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0118 of e-mail mdekraker@vlissingen.nl.

Groenbestek wijkdeel fase 2 en parkdeel

De groenwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer van Kessel BV. Op 11 september 2023 start de aannemer met de volgende werkzaamheden.

 • Onkruid verwijderen; 
 • Paden in het park aanleggen;
 • Grond bewerken en inzaaien waar dit nog niet is gebeurd;
 • Aanbrengen bomen en beplanting vanaf november;
 • Aanbrengen speelelementen vanaf december;
 • Aanbrengen toplaag wandelpaden.

Een klein deel van deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de aanleg van een transportwaterleiding door Evides.
Dit betreft de groenzone tussen de Schroeweg en Hof Engelenburg. Dit zal na de werkzaamheden van Evides worden gerealiseerd.

Aanpassingen

Op de inloopavond van 18 oktober 2022 hebben we de voorlopige tekeningen laten zien en reacties opgehaald. Naar aanleiding hiervan is een aantal zaken aangepast.
Zie de bijgevoegde groenplannen voor definitieve beplantingstekeningen en verdere informatie over de werkzaamheden.

Contact

 • Contactpersoon voor het woonrijpmaken van Souburg Noord fase 2 is de heer W. Proost, toezichthouder civiel. Bereikbaar via e-mail wproost@vlissingen.nl en telefoonnummer (06) 51 24 67 20 (tijdens kantooruren);
 • Contactpersoon voor de groenwerkzaamheden van Souburg Noord is de heer S. Roggeveen, toezichthouder groen. Bereikbaar via e-mail sroggeveen@vlissingen.nl en telefoonnummer (06) 11 12 42 58 (tijdens kantooruren);
 • Contactpersoon voor de werkzaamheden Souburg Noord wijkdeel fase 2 en parkdeel is de heer M.C. de Kraker, projectleider civiel. Bereikbaar via e-mail mdekraker@vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 70 90 (tijdens kantooruren).