Parkeren, ontheffing van inrijverbod

Op openbare wegen gelden verkeersregels, bijvoorbeeld een inrijverbod, zoals bij winkelpromenades of fietspaden en trottoirs. De gemeente kan u onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen van dit verbod. Bijvoorbeeld als de auto persé op die locatie geparkeerd moet staan in verband met werkzaamheden of omdat u toegang nodig heeft voor laden of lossen en bij (ver)bouwactiviteiten of om te kunnen parkeren op eigen terrein.
Als er binnen redelijke loopafstand parkeerfaciliteiten zijn, dan zal de gemeente u daar bij een ontheffingsverzoek op attenderen en uw aanvraag afwijzen. Onder parkeerfaciliteiten vallen ook parkeergarages, betaalde parkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Voor deze laatste twee kunt u eventueel een tijdelijke parkeervergunning aanschaffen (zie parkeervergunning, tijdelijke).

Wie kan er een ontheffing aanvragen?

Zowel bewoners, bedrijven, instanties en andere belanghebbenden kunnen in de gemeente Vlissingen een ontheffing aanvragen.

Zijn er aanvullende eisen?

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid. Deze zaken kunnen er toe leiden dat er extra maatregelen gevraagd worden van degene die de ontheffing aanvraagt. Bijvoorbeeld het aanbrengen van rijplaten als er sprake is van 'zwaar' verkeer, waardoor het wegdek beschadigd zou kunnen raken.

Aanvragen

Wat heb ik nodig om een ontheffing aan te vragen?

  • Een geldig kenteken van uw voertuig;
  • De reden waarom u de ontheffing aanvraagt;
  • De plaats waarvoor u de ontheffing aanvraagt;
  • De datum of periode (en eventueel tijdstippen) waarvoor u ontheffing aanvraagt;
  • Gegevens van de aanvrager.

Kosten

Wat kost een ontheffing van het parkeerverbod?

De kosten voor een ontheffing zijn afhankelijk van de locatie en het soort vergunning (aanvullende maatregelen).

Heeft deze informatie u geholpen?