'Wind in de zeilen' bevat een pakket met voorstellen, die onderling sterk samenhangen, samen ruimhartig compenseren en tegelijk zowel de sterke kanten van de regionale economie stimuleren als op de zwakkere facetten een goed antwoord bieden. Daarbij zorgt het pakket voor een structurele versterking van het vestigingsklimaat in Zeeland, zeker voor jongeren en jonge professionals.
In totaal investeert het Rijk tot 2030 zo'n 650 miljoen euro in de regio en is de verwachting dat het op de langere termijn zeker meer dan 1.000 banen zal opleveren. Verder zijn er spin-off kansen op veel verschillende gebieden.

Pakket Wind in de zeilen

Het pakket zorgt ervoor dat Zeeland kan groeien. Een deel van de compensatie komt terecht in Vlissingen, omdat daar de marinierskazerne zou komen. Maar ook de rest van de provincie profiteert van de extra aandacht vanuit Den Haag.
Het pakket Wind in de zeilen is opgebouwd uit 11 zogenaamde 'fiches'. Een aantal daarvan is afgerond.

Overzicht van fiches

A. Vergoeden van gemaakte kosten (afgerond);
B. Law Delta;
C. Oprichting Delta Climate Center;
D. Fysieke ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen;
E. Vergroten vermogen Investeringsfonds Zeeland;
F. Bereikbaarheid;
G. Industrie en haven (afgerond);
H. Zorg;
I. Arbeidsmarkt: impuls werkzoekenden;
J. Aardgasvrije wijken (afgerond);
K. Ontvlechten Evides en PZEM (afgerond).

Documenten