Op 13 maart 2018 presenteerden initiatiefnemers Gewoon Wonen en Arduin hun ideeën voor de locaties Molenweg 55 en Van Ginkelstraat 2 in Oost-Souburg. 

Visie

Samen met de gemeente organiseerden Gewoon Wonen en Arduin een inloopbijeenkomst voor de direct omwonenden, waar zij hun visie voor de huidige locatie hebben toegelicht.
De initiatiefnemers willen graag de huidige bebouwing slopen en op die locatie een nieuw gebouw plaatsen. Bij realisatie gaat woningcorporatie Zeeuwland het gebouw bouwen en beheren.

Gewoon Wonen

Stichting Gewoon Wonen is een ouderinitiatief dat door 8 ouderparen is opgezet. Het doel van de stichting is om hun kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, een passende vorm van wonen te bieden.

Nieuwe plannen 27 mei 2019

Op 27 mei 2019 heeft de stichting samen met Zeeuwland de nieuwe aangepaste plannen gepresenteerd aan omwonenden. De plannen zijn aangepast, omdat Arduin niet meer deelneemt aan het project.
Het nieuwe plan bevat 2 gebouwen, een woonzorgcomplex met 8 studio's en 7 levensloopbestendige woningen.