Hoe ziet evenementenstad Vlissingen er in 2030 uit? Iedereen mag hierover meedenken.
Van 18 april tot en met 14 mei 2023 is het mogelijk om te reageren op de concept evenementenvisie van de gemeente Vlissingen 2030: 'Vlissingen Ambitieuze Evenementenstad'.

Ambitie: Vlissingen dé evenementenstad van Zeeland

Het is onze ambitie dat Vlissingen dé evenementenstad van Zeeland wordt met een breed palet van grote en kleine evenementen gedurende het gehele jaar voor diverse doelgroepen.

Proces

Nadat de evenementenvisie ter inzage is gelegd en de reacties zijn verwerkt, zal deze aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd. Om de ambities uit de visie te bereiken, wordt een uitvoeringsagenda gemaakt waarin de acties en prioriteiten door het college worden vastgesteld voor telkens een periode van twee jaar. Daarnaast worden de regels en het vergunningenproces rondom evenementen indien nodig herzien en vastgesteld.

Zie ook de pagina's 'Evenementen- en vergunningenbeleid' en 'Evenement organiseren, vergunning of melding'.

Inspraak

U kunt in de periode van 18 april tot en met 14 mei 2023 uw reactie indienen bij de gemeente Vlissingen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Per brief aan het college van burgemeester en wethouders Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
  • Via het online inspraakformulier.

Documenten

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.