Delta Climate Center

Het Delta Climate Center (DCC) voor water, voedsel en energie wordt opgericht op de Kenniswerf in Vlissingen.
Hierin werken de Zeeuwse kennisinstellingen (HZ University of Applied Sciences, Scalda en University College Roosevelt) samen met Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NWO­I/NIOZ).

Missie en doelstelling

De missie van het DCC is het ontwikkelen en verbinden van kennis over de transities naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta.
Het doel is om door brede samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs, valorisatie en business development innovatieve en impactvolle oplossingen te realiseren voor een toekomstbestendige delta.

Plan en businesscase

Het DCC versterkt Vlissingen, Zeeland én de wereld. De vestigingsplaats is de Kenniswerf in Vlissingen. Daarnaast geldt de gehele Zeeuwse delta als living lab en werkterrein van het centrum.
De stuurgroep Wind in de Zeilen heeft op 7 februari 2023 het plan en businesscase van het Delta Climate Center (DCC) goedgekeurd. Dit markeert een bijzonder moment in de totstandkoming van het DCC.

Oprichting en start

Het DCC gaat nu een volgende fase in: de oprichting van het centrum. Deze fase duurt tot half 2023. Tijdens deze fase wordt onder meer gewerkt aan de huisvesting, het aanstellen van de directie, het uitwerken van de agenda voor onderzoek en onderwijs en de benoeming van hoogleraren, lectoren en practoren.
Half 2023 gaat het DCC officieel van start.