De laatste nieuwtjes over de Omgevingswet

Rijksoverheid

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over de Omgevingswet.

IPLO

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet.
Het Informatiepunt ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet. Het is onderdeel van het programma Aan de slag met de Omgevingswet waarin gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk samenwerken.

Verandering procedures en vergunningaanvragen door invoering Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Door deze nieuwe wet komt de Wet ruimtelijke ordening te vervallen. Dat betekent dat de gemeente geen nieuwe bestemmingsplannen meer kan vaststellen.