De gemeente Vlissingen vindt het belangrijk dat afval op de juiste manier wordt aangeboden. Als afval op een goede manier wordt gescheiden, is dit beter voor het milieu. Ook kan veel materiaal later nog een keer worden gebruikt en verlaagt het de kosten van afvalverwerking. In de gemeente Vlissingen worden de volgende soorten afval gescheiden.

Groente-, fruit en tuinafval (gft)

In onze gemeente halen we gft-afval in een aantal wijken aan huis op. Deze huishoudens hebben hiervoor een groene container. Daarnaast kunt u tuinafval gratis inleveren bij de Milieustraat. Van gft-afval wordt compost gemaakt voor parken en tuinen.
Als u wilt weten wat er bij het gft-afval mag, bekijk dan de Vlissingse Afvalwijzer of kijk op de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal.

Grof-groenafval

Grof-groenafval zoals snoeithout, kunt u gebundeld met touw aanbieden. Wij halen dit 1 keer in de 14 dagen op de donderdag op. Dit doen wij gratis. U moet wel een afpsraak maken. Dit kan alleen telefonisch op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur via telefoonnumer 14 0118.
Let op dat het snoeihout niet langer dan 1,20 meter is. Het mag ook niet te zwaar zijn. De collega's van Stadsbeheer moeten het veilig kunnen tillen. 

Oud papier

Kranten, folders, enveloppen, wc-rolletjes en kartonnen dozen: het mag allemaal bij het oud papier. Papier kan goed gerecycled worden tot nieuw papier. Melkpakken en sap-pakken horen niet in de papierbak maar bij het plastic afval (PMD), want er zit een laagje plastic in.
Oud papier en karton kunt u brengen naar één van de ondergrondse papiercontainers in onze gemeente. In een aantal wijken wordt het papier en karton opgehaald door verenigingen, charitatieve instellingen of kerkgenootschappen.
In de bijgevoegde downloadtabel vindt u het ophaalschema voor 2023. Deze informatie leest u ook in de Vlissingse Afvalwijzer.

Restafval

Restafval is huishoudelijk afval dat niet op een andere manier wordt ingezameld. Dit afval wordt verbrand. Om de 2 weken halen wij uw restafval op. U kunt uw grijze rolcontainer dan aan de straat zetten. Meer informatie over restafval en over de inzameldagen vindt u in de Vlissingse Afvalwijzer

Glas

Glas kunt u kwijt in de daarvoor bestemde glascontainers. Om het glas op de juiste manier te kunnen hergebruiken, is het van belang dat het glas in de juiste opening wordt gestort. Er zijn 3 aparte openingen, één voor wit glas, voor bruin glas en voor groen glas. Bij het legen van de ondergrondse container blijft dit glas gescheiden van elkaar.
Verspreid over de hele stad heeft de gemeente ondergrondse containers geplaatst waar u glas heen kunt brengen. Ook kunt u het glas naar de Milieustraat brengen.

Plastic, metaal en drankkartons (pmd)

Op diverse plaatsen in de gemeente staan ondergrondse containers voor plastic verpakkingen én drankkartons. Dit mag bij elkaar in 1 container. Op de containers vindt u een sticker met uitleg. Sinds 1 januari 2020 mogen er ook metaalverpakkingen zoals frisdrankblikjes, conservenblikken en dergelijke bij het plastic verpakkingsafval en de drankkartons.
Als u wilt weten wat er bij het pmd-afval mag, bekijk dan de Vlissingse Afvalwijzer of kijk op de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal.

Textiel 

In Vlissingen zamelen we gebruikt textiel (kleding) in. Graag in een gesloten zak aanbieden. Zo blijft het textiel beschermd tegen vocht en vuil. Kijk op de pagina Ondergrondse containers voor de locaties van deze ondergrondse textielcontainers.
De gemeente Vlissingen wijst personen of instanties aan, die verantwoordelijk zijn voor het huis aan huis inzamelen van textiel. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een vergunning aan te vragen.

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval (batterijen, verf, lijm, frituurvet en dergelijke) is vaak giftig, brandgevaarlijk of schadelijk. Dit afval hoort daardoor niet thuis in de grijze, groene of ondergrondse container. Dit afval kunt u inleveren bij winkels waar u deze spullen nieuw koopt en bij de Milieustraat.
Als u wilt weten wat chemisch afval is en waar u dit kunt inleveren, bekijk dan de Vlissingse Afvalwijzer of kijk op de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal.

Grofvuil

Op de pagina Milieustraat en grofvuil vindt u alle informatie over de inzameling van grofvuil.